Temporär panoramabild

Behandlingsmetoder

På Skånska naprapat Akuten har vi lång erfarenhet av muskulär och skeletal problematik. Ofta ser man en rutinmässig behandling som drabbar patienten som lider av skada eller smärta. Att endast utgå från ett skeletalt synsätt, det vill säga, att justera samma kota gång på gång, leder sällan till förbättring.

Vi på SNA använder en mjukdelsteknik som kallas för ”Soft Tissue manipulation” där målet är att återställa den kroppsliga balansen, vare sig den härrör från skelett eller mjukdelar. Väldigt ofta ligger det sistnämnda som en orsak till obalans i den mänskliga rörelseapparaten. Kroppen försöker anpassa sig till alla de krav som ställs på den. Det kan vara en gammal skada, det kan vara inre stress, eller yttre belastningstresss vid till exempel ett monotont tungt arbete. Till slut får kroppen svårt att utföra rörelser med full rörlighet utan smärta.

När man arbetar med mjukdelar, muskler, ligament, senor och bindväv som utgångspunkt, hjälper man kroppen att hjälpa sig själv genom att återställa en massa kompensationsmönster som kroppen använder sig av. Den muskulära inbalansen kan drabba gammal som ung, kronisk smärtpatient eller en ung topptränad atlet.

Genom att arbeta med tekniken ”Soft Tissue manipulation” kan vi hjälpa Dig att komma åt skador eller smärtor på ett långsiktigt plan.
Genom vårt samarbete med Capio City kliniken i Helsingborg, kan S.N.A ytterligare öka sin service till sina kunder, då Citykliniken på Södergatan 11 har brett medicinskt spektrum.

Mobilisering är ett alternativ till manipulation som skiljer naprapaten från de flesta andra yrkesgrupper inom manuell medicin. Vid mobiliseringen tas mycket specifika och lednära handgrepp som sedan utförs långsamt till skillnad från manipulationen. Även mobiliseringen används för att normalisera ledrörligheten och återvinna funtionen.

Triggerpunktsbehandling används för att minska lokal smärta men även smärtutstrålning. De spända muskelsträngarna behandlas med flera olika metoder där muskeltöjning är en gemensam komponent.

Muskeltöjning (stretching) används för att minska muskelspänning och normalisera rörlighet och funktion.

Klassisk massage av muskler och bindväv för att mjuka upp vävnaden, minska muskelspänning samt öka cirkulationen. Dessa effekter gör massagen mycket effektiv i smärtlindrande syfte.

Naprapaten ger ofta träningsråd. Här ställs alltid patientens styrka i relation till rörligheten och övningarna kan bestå av såväl muskeltöjning som specifik eller allmän styrke- och konditionsträning. Råd om ergonomi och hur patienten skall klara sitt vardagliga liv är andra viktiga delar som diskuteras. Naprapaten har god kunskap i att göra arbetsplatsanalyser och i att åtgärda eventuella problem.